Missie en visie

Massage word helaas in onze maatschappij gezien als een luxe product. Binnen de massagepraktijk van Romano Sandee, waar de Massage Community is ontstaan is duidelijk dat het verreweg van luxe is, maar een noodzakelijk kwaad gezien de mate van spierspanningen en spanningen veroorzaakt door stress. Stichting Massage Community leeft ervoor om deze mensen ondanks de financiële beperkingen de mogelijkheid te kunnen bieden om goed voor het lichaam te zorgen. Om dit te kunnen realiseren maakt de stichting gebruik van een solidairiteitssysteem, waarbij gepoogd word om mensen die de minste inkomsten hebben het minste te laten betalen en dit gecompenseerd word door mensen die een hoger inkomen hebben. Wij hebben ons hart in het bijzonder open staan voor de minima en ouderen.

Stichting Massage Community heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling

Stichting Massage Community heeft het doel massages gericht op de welzijn (spanningen veroorzaakt door stress) en op spierklachten toegankelijk te maken voor mensen die het niet kunnen veroorloven om commerciële massages te kunnen bekostigen en vaak geen aanvullende zorgverzekering hebben voor bijvoorbeeld fysiotherapie. Dit wil de stichting bereiken door de inzet van masseurs welke opgeleid zijn door masseur Romano Sandee waardoor cliënten voor een minimaal bedrag een massage kunnen afnemen.

Strategie

Om de doelen van Stichting Massage Community te behalen, word er samengewerkt met de zorgorganisatie ZINN. Voor de doelgroep minima is er geen concrete samenwerkingspartner. De minima bereiken we door de gegevens uit de bevolkingsmonitor van de gemeente Groningen te gebruiken om te weten in welke wijken er een gemiddeld hogere armoede ligt.

De bijstandsgerechtigden betalen bij ons het laagste tarief, welke onder de daadwerkelijke kostprijs ligt. Dit word gecompenseerd vanuit mensen die hogere netto inkomsten hebben. Daarnaast word het gecompenseerd door organisaties die onze masseurs kunnen inhuren. Op deze manier proberen we naast de community, een gezonde organisatie te zijn welke ook de mogelijkheid hebben om eens zaken zoals een massagetafel te kunnen vervangen als het nodig is.

Voor de masseurs is de strategie dat zij in beginsel opgeleid worden tot basis masseur. Na hun examen gaan ze aan de slag tijdens de massage avonden waarop zij cliënten bedienen. In beginsel zullen zij intensief door masseur Romano Sandee worden begeleid. In de loop van het jaar zal de masseur zelfstandiger moeten gaan werken zodat zij klaargemaakt worden om na afloop van hun opleidingsjaar zonder ondersteuning van een derde zelfstandig kunnen functioneren als zijnde masseur. Onderdeel van dit opleidingstraject is dat zij ook supervisie kunnen geven over de massage avonden en dat de supervisor zich hierin kan terugtrekken.