Cliënten van Stichting Massage Community vallen te allen tijde onder het cliëntenbeleid van de stichting.
De Stichting Massage Community is gericht op cliënten die door onvoldoende financiële middelen niet staat zijn om een commerciële massage te kunnen betalen.

Voor cliënten zijn er voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het project.

De voorwaarden zijn:

 • Het netto-inkomen voor een individuele cliënt is niet meer dan € 1.000,- voor het A-tarief (allerlaagste tarief) en tussen € 1.000,- en € 1.300,- voor het B-tarief (compensatietarief) of indien de cliënt student is.
 • Het geldelijke vermogen niet hoger is dan € 13.000,-. Een eigen woning (koopwoning) telt hierin niet mee. Het gaat hierbij dus om geld wat op een rekening staat.
 • Per half jaar dient de cliënt de hoogte van het inkomen aan te tonen. Elk half jaar krijgt de cliënt een indicatie voor het tarief wat de cliënt betaalt.
 • Masseurs en de supervisor mogen te allen tijde de cliënt opnieuw verzoeken inkomstengegevens te verstrekken om vast te stellen of de cliënt nog steeds tot de doelgroep behoort.
 • Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient de cliënt inkomsten aan te tonen. Zonder het aantonen van de inkomsten kan de cliënt éénmalig gebruik maken van de massages. Daarbij wordt het hoogste tarief in rekening gebracht plus een toeslag.
 • De cliënt hecht waarde aan persoonlijke hygiëne wanneer deze een massage ontvangt.
 • De cliënt hecht waarde aan het nakomen van afspraken.
 • De cliënt behandelt de vrijwilliger met respect. Dit houdt tevens in dat de cliënt geen kwetsende of (seksueel) intimiderende opmerkingen maakt.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie met betrekking tot de gezondheid en/of wijzigingen in de gezondheid.

Opslag cliëntgegevens

Bij Stichting Massage Community worden bepaalde gegevens vastgelegd. Deze opslag verdelen we over drie onderdelen:

De cliënt is niet meer geschikt voor het project, als:

 • De cliënt heeft zich niet aan de regels gehouden.
 • Cliënt intimideert de vrijwilliger.
 • Cliënt komt niet op de afspraken opdagen.
 • Cliënt verwaarloost de persoonlijke hygiëne.
 • Cliënt heeft een hoger inkomen gekregen.
 • Gezondheid van de cliënt is veranderd.

 

Cliëntenbeleid

Cliënten van Stichting Massage Community vallen ten allen tijde onder het cliëntenbeleid van de stichting. In het cliëntenbeleid staat omschreven wie er geaccepteerd worden, hoe cliëntengegevens zijn vastgelegd en wat er gebeurt bij cliënten die niet (meer) geschikt zijn voor deelname aan de Stichting Massage Community.

Voorwaarden deelname cliënt

De Stichting Massage Community is gericht op cliënten die door onvoldoende financiële middelen niet in staat zijn om een commerciële massage te kunnen betalen. Uit een peiling onder onze cliënten is gebleken dat 1 op de 4 cliënten geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie en nog eens 1 op de 4 cliënten zeer beperkt voor fysiotherapie (tot 6 behandelingen op jaarbasis).

Voor cliënten zijn er voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het project. 

De voorwaarden zijn:

 • Het netto-inkomen voor een individuele cliënt is niet meer dan € 1.000,- voor het A-tarief (allerlaagste tarief) en tussen € 1.000,- en € 1.300,- voor het B-tarief (compensatietarief) of indien de cliënt student is.
 • Het geldelijke vermogen niet hoger is dan € 13.000,-. Een eigen woning (koopwoning) telt hierin niet mee. Het gaat hierbij dus om geld wat op een rekening staat.
 • Per half jaar dient de cliënt de hoogte van het inkomen aan te tonen. Elk half jaar krijgt de cliënt een indicatie voor het tarief wat de cliënt betaalt.
 • Masseurs en de supervisor mogen te allen tijde de cliënt opnieuw verzoeken inkomstengegevens te verstrekken om vast te stellen of de cliënt nog steeds tot de doelgroep behoort.
 • Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient de cliënt inkomsten aan te tonen. Zonder het aantonen van de inkomsten kan de cliënt éénmalig gebruik maken van de massages. Daarbij wordt het hoogste tarief in rekening gebracht plus een toeslag.
 • De cliënt hecht waarde aan persoonlijke hygiëne wanneer deze een massage ontvangt.
 • De cliënt hecht waarde aan het nakomen van afspraken.
 • De cliënt behandelt de vrijwilliger met respect. Dit houdt tevens in dat de cliënt geen kwetsende of (seksueel) intimiderende opmerkingen maakt.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie met betrekking tot de gezondheid en/of wijzigingen in de gezondheid.

Online opslag van gegevens via de website www.massagecommunity.nl

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de Stichting Massage Community vragen wij van u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u uit te kunnen nodigen om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Stichting Massage Community. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Massage Comunity of die van een derde. De gegevens die u invoert op de website worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar Stichting Massage Community verzendt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. Soms vraagt Stichting Massage Community u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken (beter) te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Massage Community of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze cliënten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting Massage Community of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van de website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site (www.StichtingMassageCommunity.nl). Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor de nieuwsbriefservice.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Opslag cliëntgegevens

Cliënten die zich willen aanmelden voor een massageavond, kunnen zich van te voren aanmelden als cliënt. Wanneer de cliënt zich inschrijft worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Aanhef cliënt
 • Voor- en achternaam
 • Adres en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Tot welke doelgroep de cliënt behoort.
 • Een akkoord dat de cliënt akkoord gaat om opgenomen te worden in het cliëntenbestand en dat de cliënt in het vervolg digitale nieuwsbrieven ontvangt.

Deze gegevens zullen online opgeslagen worden op de server van Stichting Massage Community of die van derden. Naast de bovenstaande gegevens die de cliënt zelf aanlevert via een webformulier, wordt tijdens de massageavonden nog een vinkje gezet wanneer de cliënt informatie over het inkomen heeft getoond en op basis van het inkomen tot de doelgroep behoort van de Stichting Massage Community. Er worden geen kopieën gemaakt van inkomstengegevens en/of legitimatiebewijzen.

Doeleinden

De gegevens worden gevraagd van de cliënt om vast te kunnen stellen of de cliënt tot de doelgroep behoort van de stichting. De NAW-gegevens worden gevraagd om schriftelijk in contact te kunnen komen met de cliënt indien dit nodig is. Het e-mailadres word gebruikt om de afspraken op te bevestigen die de cliënt heeft tijdens een massageavond. Het telefoonnummer kan optioneel gebruikt worden wanneer de Stichting Massage Community de cliënt snel wil bereiken, bijvoorbeeld wanneer een afspraak door overmacht verplaatst of geannuleerd zou moeten worden.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.

Veranderingen

Het beleid is afgestemd op de huidige situatie. Het kan zijn dat dit beleid in de loop van de periode veranderd wordt. In dat geval wordt er ook een nieuwe versie van het beleidsplan gemaakt.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Opslag van behandelgegevens

Tijdens de massageavond worden er verschillende gegevens genoteerd over de cliënt. De cliënt zal bij de eerste massageavond een intakeformulier in moeten vullen. Dit formulier heeft als doel dat risico’s gesignaleerd worden voorafgaand aan de massage. Risico’s kunnen verergerd worden bij of door de massage. De cliënt kan in dat geval op basis van de gezondheid geweigerd worden. Naast deze basisinformatie wordt bij elke massage(behandeling) een rapportageformulier ingevuld. In dit rapportageformulier noteert de masseur welke spieren zijn behandeld, welke weerstand er is gevoeld op de spieren, welke bijzonderheden de masseur heeft aangetroffen en is er ruimte voor algemene opmerkingen. Bij elke behandeling wordt een nieuw formulier bij het dossier van de cliënt bijgevoegd. Door dit te doen kan de cliënt en de masseur de voortgang bijhouden van de massage(behandeling). Tevens kan de masseur inzien wat de vorige keer gedaan is en hierna de ingeslagen weg verder ingaan of kiezen voor een andere behandelstrategie bij tegenvallende resultaten.

De cliënt verzorgt zelf een mapje waarin hij of zij deze gegevens bewaart. Het heeft de voorkeur dat de cliënt deze bij de eerste afspraak al meeneemt, waarna het intakeformulier ingevuld hier inkomt en na afloop van de eerste afspraak het eerste rapportageformulier. De cliënt neemt dit dossier zelf mee naar huis en bewaart deze thuis. Bij een volgende afspraak neemt de cliënt dit mapje weer mee naar de afspraak. Indien de cliënt dit vergeten is, zal er opnieuw een intakeformulier ingevuld moeten worden om zo risico’s te kunnen uitsluiten.

Stichting Massage Community slaat geen gegevens op als het gaat om het intakeformulier of de voortgang / de massagerapportages. Hier worden geen kopieën van gemaakt. Het is aan de cliënt om de informatie goed te bewaren en in het voordeel van de cliënt om de cliënt zo goed mogelijk te helpen bij een vervolgafspraak. De cliënt is echter gerechtigd de persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen uit zijn persoonlijke dossier.

De cliënt is niet meer geschikt voor het project

Het kan gebeuren dat de cliënt niet langer geschikt is voor het project. Dat kan om drie redenen gebeuren;

Cliënt heeft zich niet aan de regels gehouden

Wanneer de cliënt zich niet aan de regels houdt, kan de cliënt uitgesloten worden van het project. In de volgende casussen gelden de volgende maatregelen:

Cliënt intimideert de vrijwilliger

Afhankelijk van de ernst hiervan spreekt de supervisor met de cliënt over het incident. Is het incident gematigd, zal de cliënt een waarschuwing krijgen. Wanneer het incident van dermate hoge ernst is, kan het gebeuren dat de cliënt uitgesloten wordt van verdere deelname aan het project.

De cliënt komt niet op de afspraken opdagen

Het kan een keer gebeuren dat je een afspraak vergeet. In dat geval wordt echter bij korter dan 72 uur de massage wel in rekening gebracht. Wanneer de cliënt vaker dan 3 keer niet komt opdagen bij een afspraak, dan zal uitsluiting van het project volgen, zodat andere mensen de gelegenheid krijgen gebruik te kunnen maken van de tijd.

De cliënt verwaarloost de persoonlijke hygiëne

In dit geval is de cliënt nog niet geschikt voor deelname aan het project. Er komt een verwijzing naar het WIJ-team (sociale team te Groningen) waar de cliënt beter ondersteund kan worden op dit vlak. Een slechte persoonlijke hygiëne vergroot de overdracht van bacteriën en zorgt ervoor dat de Stichting Massage Community minder hygiënisch kan werken.

Cliënt heeft een hoger inkomen gekregen

De cliënt heeft een hoger inkomen gekregen en gaat in de sociaal-economische status erop vooruit. Echter betekent dit ook dat de cliënt dan (mogelijk) niet meer tot de doelgroep behoort van de Stichting Massage Community. De cliënt kan indien de indicatie kortgeleden verstrekt is, nog maximaal 6 maanden gebruik maken van die indicatie. Er kan met een individu afspraken worden gemaakt over wanneer het inkomen hoger is, welk tarief de cliënt gaat betalen. Dit gaat in samenspraak met de groep en is mede afhankelijk van de bezoekhistorie. Tevens is het geldelijk vermogen een criteria. Deze is vastgesteld op € 13.000,-. Een eigen (koop)woning geldt hierin niet als vermogen.

Gezondheid van de cliënt

Het kan gebeuren dat de gezondheid van de cliënt in het traject verder achteruit gaat waardoor het niet langer mogelijk is om de cliënt onder veilige en verantwoordelijke omstandigheden een massage te verstrekken. De vrijwilliger zal deze veranderingen overleggen met de supervisor. De supervisor zal op zijn beurt een beslissing maken of de cliënt nog kan deelnemen aan het project en zo ja, onder welke omstandigheden. Indien de cliënt niet meer kan deelnemen, zal de cliënt verwezen worden naar een (medisch) specialist die meer verstand heeft van de ziekte en/of aandoening.