Cliënten van Stichting Massage Community vallen te allen tijde onder het cliëntenbeleid van de stichting.
De Stichting Massage Community is gericht op cliënten die door onvoldoende financiële middelen niet staat zijn om een commerciële massage te kunnen betalen.

Voor cliënten zijn er voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het project.

De voorwaarden zijn:

 • Het netto-inkomen voor een individuele cliënt is niet meer dan € 1.000,- voor het A-tarief (allerlaagste tarief) en tussen € 1.000,- en € 1.300,- voor het B-tarief (compensatietarief) of indien de cliënt student is.
 • Het geldelijke vermogen niet hoger is dan € 13.000,-. Een eigen woning (koopwoning) telt hierin niet mee. Het gaat hierbij dus om geld wat op een rekening staat.
 • Per half jaar dient de cliënt de hoogte van het inkomen aan te tonen. Elk half jaar krijgt de cliënt een indicatie voor het tarief wat de cliënt betaalt.
 • Masseurs en de supervisor mogen te allen tijde de cliënt opnieuw verzoeken inkomstengegevens te verstrekken om vast te stellen of de cliënt nog steeds tot de doelgroep behoort.
 • Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient de cliënt inkomsten aan te tonen. Zonder het aantonen van de inkomsten kan de cliënt éénmalig gebruik maken van de massages. Daarbij wordt het hoogste tarief in rekening gebracht plus een toeslag.
 • De cliënt hecht waarde aan persoonlijke hygiëne wanneer deze een massage ontvangt.
 • De cliënt hecht waarde aan het nakomen van afspraken.
 • De cliënt behandelt de vrijwilliger met respect. Dit houdt tevens in dat de cliënt geen kwetsende of (seksueel) intimiderende opmerkingen maakt.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie met betrekking tot de gezondheid en/of wijzigingen in de gezondheid.

Opslag cliëntgegevens

Bij Stichting Massage Community worden bepaalde gegevens vastgelegd. Deze opslag verdelen we over drie onderdelen:

De cliënt is niet meer geschikt voor het project, als:

 • De cliënt heeft zich niet aan de regels gehouden.
 • Cliënt intimideert de vrijwilliger.
 • Cliënt komt niet op de afspraken opdagen.
 • Cliënt verwaarloost de persoonlijke hygiëne.
 • Cliënt heeft een hoger inkomen gekregen.
 • Gezondheid van de cliënt is veranderd.