Cliënten van Stichting Massage Community vallen ten alle tijden onder het cliëntenbeleid van de stichting.
De Massage Community is gericht op cliënten welke door onvoldoende financiële middelen niet staat zijn om een commerciële massage te kunnen betalen.

Voor cliënten zijn er voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het project.

De voorwaarden zijn:

 • Het netto inkomen voor een alleenstaande cliënt is niet meer dan € 1.000,- voor het A-tarief (allerlaagste tarief) en tussen de € 1.300,- voor het B-tarief (compensatietarief) of indien de cliënt student is.
 • Voor een meerpersoonshuishouden zijn de bedragen tot € 1.300,- netto per maand voor het A-tarief en tussen de € 1.300,- en € 1.700,- voor het B-tarief.
 • Per half jaar dient de cliënt de hoogte van het inkomen aan te tonen. Elk half jaar krijgt de cliënt een indicatie voor het tarief wat de cliënt betaalt.
 • Masseurs en de supervisor mogen ten alle tijden de cliënt opnieuw verzoeken inkomstengegevens te verstrekken om vast te stellen of de cliënt nog steeds tot de
  doelgroep behoort.
 • Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient te cliënt inkomsten aan t e tonen. Zonder het aantonen van de inkomsten kan de cliënt éénmalig gebruik maken van de massages. Daarbij word het hoogste tarief in rekening gebracht plus een toeslag.
 • De cliënt hecht waarde aan persoonlijke hygiëne wanneer deze een massage ontvangt.
 • De cliënt hecht waarde aan het nakomen van afspraken.
 • De cliënt behandeld de vrijwilliger met respect. Dit houdt tevens in dat de cliënt geen kwetsende of (seksueel) intimiderende opmerkingen maakt.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie met betrekking tot de gezondheid en/of wijzigingen in de gezondheid.

Opslag cliëntgegevens

Bij Stichting Massage Community worden bepaalde gegevens vastgelegd. Deze opslag verdelen we over drie onderdelen:

De cliënt is niet meer geschikt voor het project.

 • De cliënt heeft zich niet aan de regels gehouden.
 • Cliënt intimideert de vrijwilliger.
 • Cliënt komt niet op de afspraken opdagen.
 • Cliënt verwaarloosd de persoonlijke hygiëne.
 • Cliënt heeft een hoger inkomen gekregen.
 • Gezondheid van de cliënt verandert.