Stichting Massage Community is een initiatief dat ontstaan is vanuit de Groningse Ondernemers Challenge door masseur Romano Sandee. In zijn massagepraktijk bood Romano Sandee al enkele jaren massages aan voor minima, in ruil voor wederdiensten. Omdat Romano aan zijn plafond kwam qua beschikbare tijd, nam hij in juli 2017 contact op met de Groningse Ondernemers Challenge. Hier is gesproken over mogelijke oplossingen. Daardoor kwam Romano met het plan om een community op te zetten waarbij minima voor een laag bedrag een massage kunnen afnemen, waardoor het niet langer tot een luxe behoort.

Doelgroepen

De Stichting Massage Community beoogt vanuit de oorsprong twee doelgroepen: enerzijds is het de bedoeling dat er mensen opgeleidt worden tot masseur en dat zij na één jaar volledig zelfstandig massages kunnen geven. Daarnaast kunnen zij hun vaardigheden oefenen in privékringen waardoor het bereik van de masseur nog groter is.

De andere doelgroep zijn de mensen met een minimuminkomen. Hierin erkennen we twee subdoelgroepen: mensen die tot de doelgroep bijstandsgerechtigden zouden kunnen vallen, met een netto-inkomen tot € 1.000,- per maand. De tweede subdoelgroep zijn mensen die wel meer inkomsten hebben, maar vaak tussen wal en schip vallen om gebruik te maken van voorzieningen, waardoor zij doorgaans netto minder overhouden per maand. Bij deze subdoelgroep hanteren we de nettoinkomsten tussen de € 1.000,- en € 1.300,- per maand. Onder deze laatste subdoelgroep plaatsen we ook studenten. Deze mensen kunnen vaak geen commerciële massage betalen maar hebben wel (spier)klachten, die opgelost dan wel kunnen worden verminderd tot een acceptabel niveau dat door de cliënt bepaald wordt.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Massage Community is om cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en ondersteuning te bieden op het gebied van spierspanning en spierspanningen als gevolg van stress. Een bijbehorend doel is dat de mobiliteit vergroot wordt, de cliënt zichzelf kan laten verwennen en sociaal contact heeft met de masseur. Een secundair doel is dat de cliënt zo betrokken is bij de community, dat hij of zij zich wil inzetten voor de community ter voortbestaan van de community.