Groningen, 21 augustus 2019 - In januari 2018 werden de eerste massages gegeven door leerlingen van Stichting Massage Community die in ruil voor hun scholing en opleiding mensen met een minimum inkomen tegen kostprijs van een massage konden voorzien. De opstart van de stichting werd een mogelijkheid waarna de Groningse Ondernemerschallenge in opdracht van de gemeente Groningen een subsidie kon verstrekken van 50% van de kosten. De andere 50% werd betaalt door ongeveer 40% van massagepraktijk Romano Sandee en 10% door de eigen bijdragen van cliënten. Eind 2018 was het dan ook even spannend of 2019 een doorgang kon hebben. Op dat moment was uiteindelijk door verder te snijden in kosten een mogelijkheid in combinatie dat de tarieven voor cliënten verhoogd moesten worden. Tevens waren er genoeg leerlingen die vervolgens opgeleid konden worden waardoor het project voortgezet kon worden. Helaas bleek ook ondanks dat we best grote groepen leerlingen startten, dat er tussen het moment van opleiden tot daadwerkelijk ingezet kunnen worden op de massage avonden met voldoende stof beheersten gemiddeld tussen de 40% en 60% nog uit viel die uiteindelijk niet inzetbaar zijn, waarbij de meeste leerlingen de stof, stofzwaarte en de mate van tijd hebben onderschat. Dit zorgt dan ook voor veel druk bij onze leerling masseurs en de mogelijkheid om ook vrij te kunnen zijn en daarbij hun verplichte "stageuren" al snel hebben voltooid.

Niet voldoende leerlingen

Echter sinds januari 2019 staat er voor de volgende groep leerlingen vacatures open. We hebben zelfs bedacht om het veel breder uit te gaan zetten door ook vacatures in andere plaatsen open te zetten. Echter is gebleken in de tussenliggende periode dat er slechts vier sollicitanten zijn voor het opleidingstraject. Echter voor een nieuwe opleidingsgroep met daarbij in het achterhoofd dat nog ongeveer de helft uitvalt, hebben we tenminste een groep nodig van zeker twaalf tot vijftien leerling-masseurs om in elk geval de massages in 2020 ook te kunnen waarborgen én zorg te dragen aan voldoende vrij zijn momenten van de leerlingen.  Daar de vacatures al dermate lang open staan, hebben we ook een besluit moeten nemen over de voortgang van Stichting Massage Community. Daarbij hebben we tevens in overweging genomen wat de bezoekfrequentie is van onze cliënten en hoe stabiel onze inkomsten zijn bij de doelgroep (mensen met beperkte financiële middelen) die we graag willen bedienen.

Stichting Massage Community stopt

De uiteindelijke conclusie is dan ook dat we gaan stoppen met Stichting Massage Community zoals deze nu bestaat. De stichting word zelf niet gestaakt, maar voorlopig eigenlijk in slaap gezet. Zo zouden we eventueel op termijn het nog eens kunnen gaan proberen wanneer de tijd daar wel rijp voor is. De website blijft ook nog bestaan (tot nader order althans). De leerling masseurs die eventueel ná de Massage Community zelf massages gaan aanbieden kunnen dan gevonden worden via deze website. Tenslotte zullen we massagepraktijken die in onze ogen een gunstig tarief bieden voor minima gaan vermelden op onze website. Dit zullen we niet alleen voor de stad Groningen doen, maar ook voor andere plaatsen binnen Nederland.

De laatste massage avond van Stichting Massage Community zal voor nu op dinsdag 19 november 2019 zijn.