Groningen, 21 augustus 2019 - In januari 2018 werden de eerste massages gegeven door leerlingen van Stichting Massage Community die in ruil voor hun scholing en opleiding mensen met een minimum inkomen tegen kostprijs van een massage konden voorzien. De opstart van de stichting werd een mogelijkheid waarna de Groningse Ondernemerschallenge in opdracht van de gemeente Groningen een subsidie kon verstrekken van 50% van de kosten. De andere 50% werd betaalt door ongeveer 40% van massagepraktijk Romano Sandee en 10% door de eigen bijdragen van cliënten. Eind 2018 was het dan ook even spannend of 2019 een doorgang kon hebben. Op dat moment was uiteindelijk door verder te snijden in kosten een mogelijkheid in combinatie dat de tarieven voor cliënten verhoogd moesten worden. Tevens waren er genoeg leerlingen die vervolgens opgeleid konden worden waardoor het project voortgezet kon worden. Helaas bleek ook ondanks dat we best grote groepen leerlingen startten, dat er tussen het moment van opleiden tot daadwerkelijk ingezet kunnen worden op de massage avonden met voldoende stof beheersten gemiddeld tussen de 40% en 60% nog uit viel die uiteindelijk niet inzetbaar zijn, waarbij de meeste leerlingen de stof, stofzwaarte en de mate van tijd hebben onderschat. Dit zorgt dan ook voor veel druk bij onze leerling masseurs en de mogelijkheid om ook vrij te kunnen zijn en daarbij hun verplichte "stageuren" al snel hebben voltooid.

Niet voldoende leerlingen

Echter sinds januari 2019 staat er voor de volgende groep leerlingen vacatures open. We hebben zelfs bedacht om het veel breder uit te gaan zetten door ook vacatures in andere plaatsen open te zetten. Echter is gebleken in de tussenliggende periode dat er slechts vier sollicitanten zijn voor het opleidingstraject. Echter voor een nieuwe opleidingsgroep met daarbij in het achterhoofd dat nog ongeveer de helft uitvalt, hebben we tenminste een groep nodig van zeker twaalf tot vijftien leerling-masseurs om in elk geval de massages in 2020 ook te kunnen waarborgen én zorg te dragen aan voldoende vrij zijn momenten van de leerlingen.  Daar de vacatures al dermate lang open staan, hebben we ook een besluit moeten nemen over de voortgang van Stichting Massage Community. Daarbij hebben we tevens in overweging genomen wat de bezoekfrequentie is van onze cliënten en hoe stabiel onze inkomsten zijn bij de doelgroep (mensen met beperkte financiële middelen) die we graag willen bedienen.

Stichting Massage Community stopt

De uiteindelijke conclusie is dan ook dat we gaan stoppen met Stichting Massage Community zoals deze nu bestaat. De stichting word zelf niet gestaakt, maar voorlopig eigenlijk in slaap gezet. Zo zouden we eventueel op termijn het nog eens kunnen gaan proberen wanneer de tijd daar wel rijp voor is. De website blijft ook nog bestaan (tot nader order althans). De leerling masseurs die eventueel ná de Massage Community zelf massages gaan aanbieden kunnen dan gevonden worden via deze website. Tenslotte zullen we massagepraktijken die in onze ogen een gunstig tarief bieden voor minima gaan vermelden op onze website. Dit zullen we niet alleen voor de stad Groningen doen, maar ook voor andere plaatsen binnen Nederland.

De laatste massage avond van Stichting Massage Community zal voor nu op dinsdag 19 november 2019 zijn.

Op dinsdag 10 september 2019 komt de massage avond bij Stichting Massage Community te vervallen. Het is dan ook niet mogelijk om op deze datum een afspraak te plannen. De eerstvolgende keer hierop is dinsdag 24 september 2019 waarop het mogelijk is om een afspraak te boeken.

Groningen, 7 januari 2019 - Stichting Massage Community heeft de website vernieuwd. Dit was noodzakelijk om in een hele korte periode voor elkaar te krijgen, doordat er iets mis was gegaan in de vorige website waardoor we nergens meer in konden komen. Daarmee is de scheiden tussen massagepraktijk Romano Sandee en Stichting Massage Community een feit geworden, wat één van de doelen is in 2019.

Voor mensen van het B-tarief welke de Massage Community bezoeken, hebben we tijdelijk onze tarieven voor de massage van 1 uur verlaagt van € 20,- voor € 18,-. 

Onder het B-tarief vallen cliënten waarbij de inkomsten tussen de € 1.000,- en € 1.300,- netto per maand is. Daarnaast vallen ook studenten onder het B-tarief. Deze korting is geldig tot en met 2 juli 2019 en is niet te combineren met andere acties en/of aanbiedingen.

banner statiegeld

Groningen, 1 januari 2019 - De statiegeld actie bij COOP is vandaag van start gegaan. In samenwerking met COOP worden momenteel de statiegeld ingezameld via het filiaal aan de kerklaan te Groningen. Gedurende de actieperiode, welke tot en met 31 maart 2019 loopt, kan ieder zijn statiegeld doneren aan Stichting Massage Community. COOP verdubbelt na afloop van de periode de donaties zodat we een massagetafel kunnen kopen voor de stichting.