Stichting Massage Community heeft een specifieke doelgroep. Om gebruik te mogen maken van de diensten van Stichting Massage Community moet de cliënt kunnen voldoen aan de genoemde criteria.

Onze criteria

 • Het netto inkomen voor een alleenstaande cliënt is niet meer dan € 1.000,- voor het A-tarief (allerlaagste tarief) en tussen de € 1.300,- voor het B-tarief (compensatietarief) of indien de cliënt student is.
 • Voor een meerpersoonshuishouden zijn de bedragen tot € 1.300,- netto per maand voor het A-tarief en tussen de € 1.300,- en € 1.700,- voor het B-tarief.
 • Per half jaar dient de cliënt de hoogte van het inkomen aan te tonen. Elk half jaar krijgt de cliënt een indicatie voor het tarief wat de cliënt betaalt.
 • Masseurs en de supervisor mogen ten alle tijden de cliënt opnieuw verzoeken inkomstengegevens te verstrekken om vast te stellen of de cliënt nog steeds tot de
  doelgroep behoort.
 • Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient te cliënt inkomsten aan te tonen. Zonder het aantonen van de inkomsten kan de cliënt éénmalig gebruik maken van de massages. Daarbij word het hoogste tarief in rekening gebracht plus een toeslag.
 • De cliënt hecht waarde aan persoonlijke hygiëne wanneer deze een massage ontvangt.
 • De cliënt hecht waarde aan het nakomen van afspraken.
 • De cliënt behandeld de vrijwilliger met respect. Dit houdt tevens in dat de cliënt geen kwetsende of (seksueel) intimiderende opmerkingen maakt.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie met betrekking tot de gezondheid en/of wijzigingen in de gezondheid.

Inkomsten aantonen

Het inkomen is het belangrijkste criterium om gebruik te kunnen maken van Stichting Massage Community. Het is dan ook van belang om dit gemiddeld genomen twee maal per jaar aan te kunnen tonen.

Tot inkomen word gerekend:

 • Inkomen uit een (bijstands)uitkering
 • Inkomen uit werk of vrijwilligerswerk
 • Inkomen vanuit (zelfstandig) ondernemerschap
 • Structurele giften welke je ontvangt
 • Studiefinanciering

Wat niet tot de inkomsten word gerekend zijn:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Leningen

Studenten

Studenten behoren in principe niet tot onze primaire doelgroep. Om echter hen tegemoet te komen in een studentenstad, hebben we besloten dat studenten een massage kunnen boeken bij ons, maar ten alle tijden het B-tarief zullen betalen. De student toont inkomen aan uit werk en/of studiefinanciering.