Stichting Massage Community heeft een specifieke doelgroep. Om gebruik te mogen maken van de diensten van Stichting Massage Community moet de cliënt kunnen voldoen aan de genoemde criteria.

Onze criteria

Onze criteria voor cliënten zijn als volgt:

 • Het netto-inkomen voor een individuele cliënt is niet meer dan € 1.000,- voor het A-tarief (allerlaagste tarief) en tussen € 1.000,- en € 1.300,- voor het B-tarief (compensatietarief) of indien de cliënt student is.
 • Het geldelijke vermogen niet hoger is dan € 13.000,-. Een eigen woning (koopwoning) telt hierin niet mee. Het gaat hierbij dus om geld wat op een rekening staat.
 • Per half jaar dient de cliënt de hoogte van het inkomen aan te tonen. Elk half jaar krijgt de cliënt een indicatie voor het tarief wat de cliënt betaalt.
 • Masseurs en de supervisor mogen te allen tijde de cliënt opnieuw verzoeken inkomstengegevens te verstrekken om vast te stellen of de cliënt nog steeds tot de doelgroep behoort.
 • Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dient de cliënt inkomsten aan te tonen. Zonder het aantonen van de inkomsten kan de cliënt éénmalig gebruik maken van de massages. Daarbij wordt het hoogste tarief in rekening gebracht plus een toeslag.
 • De cliënt hecht waarde aan persoonlijke hygiëne wanneer deze een massage ontvangt.
 • De cliënt hecht waarde aan het nakomen van afspraken.
 • De cliënt behandelt de vrijwilliger met respect. Dit houdt tevens in dat de cliënt geen kwetsende of (seksueel) intimiderende opmerkingen maakt.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie met betrekking tot de gezondheid en/of wijzigingen in de gezondheid.

Inkomsten aantonen

Het inkomen is het belangrijkste criterium om gebruik te kunnen maken van Stichting Massage Community. Het is dan ook van belang om dit gemiddeld genomen twee maal per jaar aan te kunnen tonen. Daarnaast vragen we je ten hoogste 2 keer per jaar het saldo van je betaal- en spaarrekeningen te tonen om vast te stellen of je niet boven onze vermogensgrens uitkomt.

Tot inkomen wordt gerekend:

 • Inkomen uit een (bijstands)uitkering
 • Inkomen uit werk of vrijwilligerswerk
 • Inkomen vanuit (zelfstandig) ondernemerschap
 • Structurele giften die je ontvangt
 • Studiefinanciering

Wat niet tot de inkomsten wordt gerekend zijn:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Leningen

Studenten

Studenten behoren in principe niet tot onze primaire doelgroep. Om echter hen tegemoet te komen in een studentenstad, hebben we besloten dat studenten een massage kunnen boeken bij ons, maar te allen tijde het B-tarief zullen betalen. De student toont inkomen aan uit werk en/of studiefinanciering.