Definities:

Organisatie: Dit is Stichting Massage Community.
Deelnemer: Dit is de persoon die deelneemt aan de online variant van Kraak de kluis of deelneemt tijdens één van de massage avonden.
Kraak de kluis: De naam van deze actie.

Artikel 1: Prijzen

1.1 De hoofdprijs van de actie is 1 jaar gratis massages van 45 minuten op basis van een bezoekfrequentie van één keer per vier weken. De hoofdprijs kan alleen op de locatie gewonnen worden door cliënten uit onze doelgroep.
1.2 De online prijs is een massage van 1 uur door onze masseurs welke je samen met je vriend(in) bij ons kunt boeken. Deze dient gelijktijdig afgenomen te worden. De online prijs kan door iedereen gewonnen worden, waarbij we wel kijken naar eventuele contra-indicaties bij een massage.

Arikel 2: Deelname

2.1 Deelname aan de actie is toegestaan door iedereen van 18 jaar en ouder.
2.2 Uitsluitend particulieren kunnen deelnemen aan Kraak de kluis.
2.3 Deelname aan Kraak de kluis op de locatie is alleen mogelijk wanneer je tot onze doelgroep behoort en valt onder tarief A of B.
2.4 De online prijs is te winnen door jouw online code te mailen naar nadat alle vragen online zijn verschenen. De eerste die de code juist heeft, krijgt de prijs. Dit word tevens via Facebook en onze website bekend gemaakt.
2.5 De hoofdprijs is te winnen door degene die op de fysieke locatie als eerste de kluis weet open te maken door de juiste code in te voeren.
2.6 Het is niet mogelijk om aanbiedingen en/of andere acties met elkaar te combineren. Bijvoorbeeld: wanneer je een korting hebt ontvangen op de massage, is het niet mogelijk om op deze datum een poging te doen de kluis te kraken.
2.7 Het is niet mogelijk om zowel de hoofdprijs als de online prijs te winnen. Wanneer je al één van de prijzen hebt gewonnen, word je uitgesloten voor de andere prijs.

Artikel 3: Deelname frequentie

3.1 De deelnemer op de fysieke locatie mag ten hoogste 1 poging per massage avond doen om de kluis te openen.
3.2 De online deelnemer kan slechts 1 keer de door hem of haar gekozen code toemailen naar het e-mailadres. Bij meerdere e-mails van een individu, word slechts de eerst binnen gekomen e-mail in behandeling genomen.

Artikel 4: Specificatie van Kraak de kluis actie / speluitleg

4.1 Het online spel Kraak de kluis vindt plaats via Facebook. Gedurende vier weken worden per week verschillende vragen gesteld die gaan over met vragen die vooral de algemene kennis aangeven. In de vierde week word bekend gemaakt hoe de deelnemer de code kan kraken. Voor het kraken van de code is het benodigd de gestelde vragen correct te hebben beantwoord. De deelnemer mag anderen attenderen op de actie, sterker nog, de deelnemer kan hierdoor foutieve antwoorden laten corrigeren om zo sneller de kluis te kraken. De deelnemer moet dan een screenshot sturen van de vraag waarover de deelnemer twijfelt en een screenshot van het bericht op Facebook van de nieuwe deelnemer. De deelnemer kan ten hoogste vijf vragen gecorrigeerd krijgen, ongeacht het aantal aangebrachte deelnemers. Zodra de juiste code is binnengekomen via onze e-mail, zal de actie stopgezet worden en dit bekend worden gemaakt op Facebook en onze webpagina. Het online spel loopt van 29 april 2019 tot en met 26 mei 2019.
4.2 Het spel Kraak de kluis op onze fysieke locatie werkt als volgt: Na afloop van elke massage krijg je één van de vier cijfers mee die in de code staat van de kluis. Dit cijfer wat je meekrijgt staat niet per definitie op de juiste plek. Na vier massages heb je alle mogelijke cijfers om de kluis te kraken. Het is echter mogelijk om zonder alle cijfers de code te kraken. Je mag hiervoor ten hoogste 1 poging per massageavond doen om de kluis te openen. De persoon welke als eerste de kluis weet te openen door de goede code toe te passen, wint de hoofdprijs.